Over ons

To The Point Company B.V. (TTP Company) is opgericht met de overtuiging dat organisaties langdurig succesvol zijn als alle aandachtsgebieden binnen de ICT voortbrengingsketen in samenhang worden benaderd. De unieke integrale TTP aanpak biedt een bruikbare en duidelijke structuur.

To The Point Company beschikt over het vakmanschap en de juiste houding om teams structureel beter te laten presteren.

Missie

Met een kernachtige, integrale en bovenal menselijke aanpak maakt TTP-Company van teams en van individuele teamleden een resultaatgericht en zichtbaar waardevol onderdeel van organisaties.

 
Visie

  • We bereiken toegevoegde waarde door integrale benadering van sturing, processen, procedures, ondersteunende tooling, kennis, houding en gedrag van medewerkers.
  • Met kernachtig en resultaatgericht werken bereiken we betrouwbaarheid en professionaliteit.
  • We verbinden en enthousiasmeren door mensen te inspireren te doen waar hun hart, hun passie ligt.
  • Dit kan alleen met de beste mensen, die we prikkelen door het vakgebied aantrekkelijk en uitdagend te positioneren.

 
Kernwaarden

  • Focus: Kernachtig en doelgericht
  • Resultaat: Met het juiste effect
  • Inspiratie: Met bezieling en innerlijke motivatie
  • Samenwerking: In verbinding met elkaar en met jezelf


TTP Company is aangesloten en betrokken bij:

IIBA
IIBA

  

 

 

ASL BiSL Foundation
ASL BiSL Foundation

  
Share our website