TTP Aanpak

TTP AANPAK

De meeste, bestaande methoden richten zich vaak slechts op één aandachtsgebied. Bij ons gaat het in essentie om het verbinden van uw mensen, informatievoorziening en technologie.  

 

Onze TTP aanpak is ontstaan uit jarenlange ervaring op het gebied van professionalisering en verbetering binnen de ICT waardeketen en het beheer.  Onze methode onderscheidt zich door het integraal benaderen van alle essentiële aandachtsgebieden binnen uw organisatie. Daarbij beperken we ons niet alleen tot het team zelf, ook de aansturing en omgeving beschouwen we. Onze experts hebben jarenlange kennis en ervaring op diverse gebieden binnen de ICT waardeketen en zetten dit in om zowel het management als de performance van uw team(s) te verbeteren. 

  

Team management  

De wijze waarop het team wordt gefaciliteerd is zeer bepalend voor het resultaat van het team. Bij dit kernpunt wordt gekeken naar:
 

Aansturing van het team, geven van richting en het delen van een missie 

• Inrichting van het team en ook aanwezigheid en volgen van processen en procedures 

• Faciliteren van ondersteunende middelen 

 
 

Team performance 

De prestatie van een team is niet alleen afhankelijk van het juiste teammanagement. De individuen binnen een team hebben een belangrijke bijdrage. Bij dit kernpunt worden de volgende aandachtsgebieden onder de loep genomen: 

 

• Juiste vaardigheden en gedrag 

• Voldoende vakkennis en ervaring 

• Specifieke applicatie en business kennis 

 
 

Nog belangrijker dan het beschikken van kennis en vaardigheden is het daadwerkelijk toepassen daarvan in de praktijk.  

De TTP aanpak heeft als doel het beste in uw mensen naar boven te halen; dat ze een betere versie van zichzelf worden! 


Share our website