TTP Aanpak

Bestaande methoden richten zich in veel gevallen slechts op één aandachtsgebied. De TTP aanpak is ontstaan uit jarenlange ervaring op het gebied van professionalisering en verbetering binnen de ICT waardeketen en functioneel beheer en onderscheidt zich door het integraal benaderen van alle essentiële aandachtsgebieden. Daarbij gaat het in de essentie om het verbinden van MensenInformatievoorziening en Technologie.

Iedere TTP Expert heeft jarenlange kennis en ervaring op één of meer gebieden binnen de ICT waardeketen.


Team management

De wijze waarop het team wordt gefaciliteerd is zeer bepalend voor het resultaat van het team. Bij dit kernpunt wordt gekeken naar:

  • Aansturing van het team
  • Aanwezigheid en volgen van processen en procedures
  • Faciliteren van ondersteunende middelen
Team performance

De prestatie van een team is niet alleen afhankelijk van het juiste teammanagement. De individuen binnen een team hebben een belangrijke bijdrage. Bij dit kernpunt worden de volgende aandachtsgebieden onder de loep genomen:

  • Juiste vaardigheden en gedrag
  • Voldoende vakkennis
  • Specifieke applicatie en business kennis

Nog belangrijker dan het beschikken over kennis en vaardigheden is het daadwerkelijk toepassen daarvan.

De TTP aanpak heeft altijd als doel het beste in mensen naar boven te halen.

 


Share our website